dijous, d’abril 19, 2012

ACUSACIÓ PARTICULAR

Benvolguts companys,

Ens plau recordar-vos que els recursos d'apel·lació en judicis de faltes, aquests s'han de presentar amb procurador, i si no n'hi ha, cal que vagi signat pel client.

Cal recordar també que aqulls procediments en que s'intervé com a acusació particular, s'ha de designar i comparèixer amb procurador. Això és especialment important en cas de VIDO o VIGE, sobretot si es passa a diligències prèvies. Cal fer una compareixença expressa de la víctima, encara que tinguem desgina d'ofici.