dimecres, de maig 04, 2011

EQUIP TÈCNIC DE SUPORT JUDICIAL EN CASOS DE SEPARACIO DIVORCI, I GUARDA

Us recordem que, en virtut de la Disposició Addicional Sisena del LLibre Segon del Codi Civil de Catalunya, la petició de la intervencio del Equip Técnic només s'admetrà en els casos de Justícia Gratuïta, en casos de VIGE i VIDO i en aquells que el jutge demani expressament.